Daily menu


List of allergens:
1. cereals containing gluten; wheat, rye, oats, spelled, kamut and products thereof 2. crustaceans and products from them 3. eggs and egg products 4. fish and fish products 5. peanuts and products thereof 6. soybeans and products thereof 7. milk and milk products 8. nuts 9. celery and products thereof 10. mustard and products thereof 11. sesame seeds 12. syric acid oxide and syricites in concentrations higher than 10mg / kg 13. lupine and products thereof 14. molluscs and products thereof

Hotel

Modern                <span>kitchen</span>

Modern kitchen

Dubno is known for its modern cuisine with an emphasis on food quality. We only cook with fresh ingredients, which is why our dishes are so excellent. From Monday to Friday, we offer a daily menu for you, and over the weekend, you can enjoy our weekend specials..

<span>Firemné akcie</span>                Rodinné oslavy

Firemné akcie Rodinné oslavy

Pre firemné akcie a rodinné oslavy máme pre vás pripravené dva salóniky. Kapacita salóniku A je 35 ľudí a salóniku B 25 ľudí. Tak isto je vám k dispozícií záhrada o rozlohe až 700m2. Využitie záhrady je vhodné na firmené akcie pre väčší počet hostí.

Tankové pivo <span>remeselné pivovary</span>

Tankové pivo remeselné pivovary

Na pivo u nás sa môžete vždy tešiť. Máme pre vás nachystané tankové pivo Krušovice, tankový Zlatý Bažant 73, 2 remeselné pivovary, čapovaný radler citrón, čapované nealko a Kofolu. V Dubne taktiež nájdete zastúpenie malých Slovenských pivovarov, ktoré sa snažíme neustále rotovať.

Restaurant

Modern                <span>kitchen</span>

Modern kitchen

Dubno is known for its modern cuisine with an emphasis on food quality. We only cook with fresh ingredients, which is why our dishes are so excellent. From Monday to Friday, we offer a daily menu for you, and over the weekend, you can enjoy our weekend specials.

<span>Company events</span>                Family events

Company events Family events

For corporate events and family celebrations we have 2 private rooms. The capacity of Salon A is 35 people, and Salon B is 25 people. Additionally, you have access to a garden with an area of up to 700m2. The use of the garden is suitable for corporate events with a larger number of guests..

Beer from tank <span>craft breweries</span>

Beer from tank craft breweries

You can always look forward to a beer with us. We have Krusovice tank beer, Zlaty Bazant 73 tank beer, two craft breweries, lemon draft Radler, draft non-alcoholic beer, and Kofola prepared for you. In Dubno, you can also find representation of small Slovak breweries that we constantly rotate.

Apollo s.r.o, P.Jilemníckeho 789 Nová Dubnica, 018 51, IČO: 50 026 402, DIČ: 2120171790, IČ DPH: SK 2120171790